top of page
DIT_edited.png

DIT NEDERLAND

Welkom

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT), is een tijd gelimiteerde vorm van psychodynamische psychotherapie met gesprekken die wekelijks plaatsvinden.

Als kortdurende vorm van individuele psychotherapie (in de regel 16 sessies) is het een geschikte behandeling voor stemmingsproblemen als depressie en angst. Als langer durende (40 sessies) individuele psychotherapie is het een passende behandeling voor mensen die willen onderzoeken wat hun bijdrage is aan moeilijkheden die zij regelmatig ervaren met anderen, bijvoorbeeld in liefdesrelaties, in vriendschappen of in de werksfeer. Meestal gaat het dan om persoonlijkheidsproblematiek als overmatige afhankelijkheid, blijvende gevoelens van insufficiëntie, overmatige controle-behoefte, tegen de eigenlijke zin in meekleuren met wat de ander mogelijk zou willen, subassertiviteit en een ondermijnend gevoel er niet toe te doen. De individuele vorm van DIT is in Engeland ontwikkeld door een werkgroep onder leiding van Alessandra Lemma, Peter Fonagy en Mary Target. Op basis van actuele, psychoanalytische inzichten en empirische bevindingen zijn de belangrijkste, effectieve elementen geselecteerd.

Ondertussen wordt DIT voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen of onbegrepen lichamelijke klachten op enkele plekken in Nederland ook gegeven als groepspsychotherapie, als tweedaagse deeltijdtherapie en als een vijfdaagse klinische therapie. Ook deze therapeutische modellen zullen empirisch worden getoetst.

NIEUW: OVERGANGSREGELING (zie opleiding)
Home: Welkom
White%2520Meeting%2520Room_edited_edited.jpg

BESTUUR DIT NEDERLAND

Home: Teamleden
kees.jpg

KEES KOOIMAN

Psychiater - Psychoanalytisch psychotherapeut
Supervisor DIT, NVP, NVPP, en TFP
Docent DIT

Eugenie Beijer-klin.psych.-close (1).jpg

EUGENIE BEIJER

Klinisch psycholoog-psychotherapeut

Practioner EMDR
Supervisor NVGP – Schematherapie – DIT
Docent NVGP- DIT

TimoReisiger-2192.jpg

SARAH CAMPENS

Klinisch psycholoog - psychotherapeut
Supervisor MBT - DIT
Docent DIT

annemiek bax.jpeg

ANNEMIEK BAX

Klinisch psycholoog - psychotherapeut

kandidaat.png

GEÏNTERESSEERD?

Stel je kandidaat!

Bedankt voor de inzending!

Home: Contact

VOOR PROFESSIONELEN

Hieronder kan informatie terug gevonden worden over het DIT Bestuur, opleidingen en interessante literatuur.

Home: Teamleden

OPLEIDING

De eerste stap tot registratie als DIT-sociotherapeut, DIT-vaktherapeut, DIT-systeemtherapeut en DIT-therapeut is het volgen van de DIT-basistraining. Deze kunnen onderaan deze pagina teruggevonden worden. Voor meer informatie en kosten van het cursorische deel van de opleiding, zie www.rinozuid.nl en / of www.deviersprongacademy.nl.


Wie geregistreerd wil worden als DIT-therapeut volgt na de DIT-basistraining ook de DIT-specialistische vervolgtraining.

Om geregistreerd te worden, dient er ook een supervisietraject gevolgd te worden. De competenties van de supervisant worden beoordeeld volgens de adherence en competentie schaal.


Degenen die de DIT-opleiding tot DIT-therapeut succesvol hebben afgesloten, kunnen er voor kiezen registerlid DIT te worden van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP). Sinds 01 januari 2022 gelden daarvoor hernieuwde registratie-eisen; bestaande uit het volgen van de DIT-basistraining, DIT-specialistische vervolgtraining en supervisietraject.

Om je te registreren als DIT-therapeut, gelieve dit formulier in te vullen.

NIEUW: OVERGANGSREGELING

* Degenen die de training voor 2022 gevolgd hebben, vervolgens het supervisietraject succesvol afgerond hebben en werkzaam zijn als DIT-therapeut krijgen tot 1 juli 2023 de gelegenheid het DIT-registerlidmaatschap bij de NVPP aan te vragen conform de oude voorwaarden.

* Indien de aanvrager vijf jaar niet actief met DIT bezig is, maar wel voldoet aan de oude voorwaarden qua training en supervisies, dan dient een nieuw supervisietraject gevolgd te worden waarbij beoordeeld wordt op competenties conform het DIT-evaluatieformulier (wat betekent dat het supervisietraject korter kan zijn dan de vooropgestelde 16 sessies wat bij een normaal supervisietraject van kracht is). De positieve beoordeling daarvan dient ook voor 01 juli 2023 ingediend te worden.

Home: Over therapie

OPLEIDINGSVEREISTEN VOOR SUPERVISOREN EN CURSUSGEVERS

Toelatingseisen voor DIT-supervisoren in opleiding:

- Registerleden DIT:

 1. Gekwalificeerd DIT-therapeut zijn, twee jaar ingeschreven in het register DIT van de NVPP.

 2. Het onder supervisie voltooien van nog twee therapieën.

 3. Supervisie over de eerste drie gesuperviseerde therapieën door een erkende DIT-supervisor. 

 4. Een aanvraag voor het supervisorschap, met bewijsstukken, indienen bij het secretariaat van de NVPP. 

- Supervisoren van andere verenigingen: 

 1. Gekwalificeerd DIT-therapeut zijn.

 2. Supervisie over de supervisie van drie therapieën door een erkende DIT supervisor. 

 3. Een aanvraag voor het supervisorschap, met bewijsstukken, indienen bij het secretariaat van de NVPP. 

Om cursusgever te worden moet de therapeut DIT gekwalificeerd zijn, supervisor zijn en samen met een erkende DIT-docent de cursus hebben gegeven als mededocent. De eerste cursus, die wordt gegeven door een nieuwe docent moet in samenwerking met een reeds eerder gekwalificeerde docent gegeven worden.

Home: Over therapie

DIT SUPERVISOREN

 • Mw. Eugenie Beijer, klinisch psycholoog/psychotherapeut
  werkzaam bij Zorgeenheid Psychiatrie, TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg
  M: e.beijer@telfort.nl

 • Mw. Sarah Campens, klinisch psycholoog/psychotherapeut
  werkzaam bij de Viersprong te Halsteren en eigen praktijk te Mechelen (België)
  M: campens.sarah@gmail.com

 • Mw. Annelies Claeys, psychotherapeut, supervisor i.o.
  werkzaam bij de Viersprong te Halsteren

 • Dhr. Loek van Dam, klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor i.o.
  werkzaam bij Maatschap voor Psychotherapie van Dam, te Amsterdam / Leiden
  M: loek.dam@planet.nl of loek.van.dam@npsai.nl, T: 071-5323535 of 06/53934657

 • Dhr. Martin Formenoij, GZ-psycholoog/psychotherapeut
  werkzaam in eigen praktijk
  M: m.formenoij@outlook.com

 • Mw. Linda Jonker, klinisch psycholoog/psychotherapeut
  werkzaam te Duiven
  M: linda.jonker@upcmail.nl

 • Dhr. Kees Kooiman, psychiater/psychotherapeut
  werkzaam bij de Viersprong te Rotterdam
  M: kooiman@cgkooiman.nl

 • Mw. Maaike Smits, klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor i.o.
  werkzaam bij de Viersprong te Halsteren

 • Mw. Corinne van der Veer, GZ-psycholoog, psychotherapeut
  werkzaam in eigen praktijk Bedrijvencentrum De Bouwkamp 1, 6576 JX Ooij​ ​
  M: corine@vanderveerconsult.nl, 

 • Mw. Marie-José Vertriest, psychiater/psychoanalytisch psychotherapeut, supervisor i.o.
  werkzaam bij Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie Noord, Oostzeedijk 90, 3063 BG te Rotterdam
  M: mjvertriest@gmail.com, T: 06-52608340

Home: Over therapie

LITERATUUR

Literatuur betreffende de DIT

Abrahams, D. (2017). Dynamic Interpersonal Therapy : Working With Perceptions of the Self and Other the Contribution of Short-Term. Healthcare; Counseling and Psychotherapy Journal, (July), 8–14.

Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 16, 252–260.


Bucci, S., Seymour-Hyde, A., Harris, A., & Berry, K. (2016). Client and Therapist Attachment Styles and Working Alliance. Clinical Psychology and Psychotherapy, 23(2), 155–165. https://doi.org/10.1002/cpp.1944


Chen, C. K., Nehrig, N., Wash, L., & Wang, B. (2020). The Impact of Brief Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) on Veteran Depression and Anxiety. Psychotherapy. https://doi.org/10.1037/pst0000282


Delfstra, G. (2011). Dynamische interpersoonlijke therapie (DIT). Tijdschrift Voor Psychotherapie, 37(4), 259–274. https://doi.org/10.1007/s12485-011-0043-0


Dimaggio, G., Salvatore, G., Lysaker, P. H., Ottavi, P., & Popolo, R. (2015). Behavioral activation revisited as a key principle of change in personality disorders psychotherapy. Journal of Psychotherapy Integration, 25(1), 30–38. https://doi.org/10.1037/a0038769


Dognin, J. S., & Chen, C. K. (2018). The secret sorrows of men: impact of Dynamic Interpersonal Therapy on ‘masculine depression.’ Psychoanalytic Psychotherapy, 32(2), 181–196. https://doi.org/10.1080/02668734.2018.1458747


Douglas, A., Ablett-Tate, N., & Chadd, N. (2016). Dynamic interpersonal therapy in an NHS tertiary level specialist psychotherapy service. Psychoanalytic Psychotherapy, 30(3), 223–239. https://doi.org/10.1080/02668734.2016.1198415


Flückiger, C., Wampold, B., & Horvath, A. O. (2018). The Alliance in Adult Psychotherapy: A Meta-Analytic Synthesis Complexity Science in Psychotherapy View project Alliance in Individual Psychotherapy View project. 55(4), 316–340. https://doi.org/10.1037/pst0000172


Fonagy, P., Lemma, A., Target, M., O’Keeffe, S., Constantinou, M. P., Ventura Wurman, T., … Pilling, S. (2019). Dynamic interpersonal therapy for moderate to severe depression: a pilot randomized controlled and feasibility trial. Psychological Medicine, (May), 1–10. https://doi.org/10.1017/S0033291719000928


Fonagy, P., Luyten, P., Allison, E., & Campbell, C. (2019). Mentalizing, Epistemic Trust and the Phenomenology of Psychotherapy. Psychopathology, 1–10. https://doi.org/10.1159/000501526


Gelman, T., McKay, A., & Marks, L. (2010). Dynamic Interpersonal Therapy (DIT): Providing a focus for time-limited psychodynamic work in the National Health Service. Psychoanalytic Psychotherapy, 24(4), 347–361. https://doi.org/10.1080/02668734.2010.513556


Gelso, C. J., Palma, B., & Bhatia, A. (2013). Attachment theory as a guide to understanding and working with transference and the real relationship in psychotherapy. Journal of Clinical Psychology, 69(11), 1160–1171. https://doi.org/10.1002/jclp.22043


Knapen, S. (2017). Samen Beter: in de afwezigheid van vertrouwen is er geen capaciteit tot verandering. Tijdschrift Voor Psychotherapie, 43, 109–125. https://doi.org/10.1007/s12485-017-0177-9


Koelen, J. A., & Delfstra, G. (2018). Dynamische interpersoonlijke therapie ( DIT ) voor persisterende lichamelijke klachten. PsyXpert, 29–39.

Landström, C., Levander, L., & Philips, B. (2019). Dynamic interpersonal therapy as experienced by young adults. Psychoanalytic Psychotherapy, 0(00), 1–18. https://doi.org/10.1080/02668734.2019.1641834


Lemma, A., Target, M., & Fonagy, P. (2011). Brief Dynamic Interpersonal Therapy: A Clinician’s Guide. In Brief Dynamic Interpersonal Therapy: A Clinician’s Guide. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199602452.001.0001


Leonidaki, V., Lemma, A., & Hobbis, I. (2016). Clients’ experiences of dynamic interpersonal therapy (DIT): opportunities and challenges for brief, manualised psychodynamic therapy in the NHS. Psychoanalytic Psychotherapy, 30(1), 42–61. https://doi.org/10.1080/02668734.2015.1081266


Leonidaki, V., Lemma, A., & Hobbis, I. (2018). The active ingredients of dynamic interpersonal therapy (DIT): an exploration of clients’ experiences. Psychoanalytic Psychotherapy, 32(2), 140–156. https://doi.org/10.1080/02668734.2017.1418761


Lorenzini, N., & Fonagy, P. (2013). Attachment and Personality Disorders: A Short Review. Focus, 11(2), 155–166. https://doi.org/10.1176/appi.focus.11.2.155


Mitchell, S., & Black, M. (1995). Harry Stack Sullivan and interpersonal psychoanalysis. In S. Mitchell & M. Black (Eds.), Freud and beyond: A history of modern psychoanalytical thought (pp. 60–84). New York: Basic Books.


Rao, A. S., Lemma, A., Fonagy, P., Sosnowska, M., Constantinou, M. P., Fijak-Koch, M., & Gelberg, G. (2019). Development of dynamic interpersonal therapy in complex care (DITCC): a pilot study. Psychoanalytic Psychotherapy, 0(0), 1–22. https://doi.org/10.1080/02668734.2019.1622147


Salzman, L. (1964). Socio-psychological theories in psychoanalysis Karen Horney and Harry Stack Sullivan. The American Journal of Psychoanalysis, 24(2), 131–142. https://doi.org/10.1007/BF01872043


Selders, M., Visser, R., Rooij, W. Van, Delfstra, G., & Koelen, J. A. (2015). The development of a brief group intervention ( dynamic interpersonal therapy ) for patients with medically unexplained somatic symptoms : a pilot study. Psychoanalytic Psychotherapy, (May). https://doi.org/10.1080/02668734.2015.1036106


Summers, R. F. (2003). The psychodynamic formulation updated. American Journal of Psychotherapy, 57(1), 39–51. https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.2003.57.1.39


Wright, D., & Abrahams, D. (2015). An investigation into the effectiveness of Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) as a treatment for depression and anxiety in IAPT. Psychoanalytic Psychotherapy, 29(2), 160–170. https://doi.org/10.1080/02668734.2015.1035740


Yeomans, F. E., Delaney, J. C., & Levy, K. N. (2017). Behavioral activation in TFP: The role of the treatment contract in transference-focused psychotherapy. Psychotherapy, 54(3), 260–266. https://doi.org/10.1037/pst0000118

Home: Over therapie

Wat is DIT?

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT), is een in tijd gelimiteerde vorm van psychodynamische psychotherapie met gesprekken die wekelijks plaatsvinden.

Als kortdurende vorm van individuele psychotherapie (in de regel 16 sessies) is het een geschikte behandeling voor stemmingsproblemen als depressie en angst. Als langer durende (40 sessies) individuele psychotherapie is het een passende behandeling voor mensen die willen onderzoeken wat hun bijdrage is aan moeilijkheden die zij regelmatig ervaren met anderen, bijvoorbeeld in liefdesrelaties, in vriendschappen of in de werksfeer. Meestal gaat het dan om persoonlijkheidsproblematiek als overmatige afhankelijkheid, blijvende gevoelens van insufficiëntie, overmatige controle-behoefte, tegen de eigenlijke zin in meekleuren met wat de ander mogelijk zou willen, subassertiviteit en een ondermijnend gevoel er niet toe te doen. De individuele vorm van DIT is in Engeland ontwikkeld door een werkgroep onder leiding van Alessandra Lemma, Peter Fonagy en Mary Target. Op basis van actuele, psychoanalytische inzichten en empirische bevindingen zijn de belangrijkste, effectieve elementen geselecteerd.

Ondertussen wordt DIT voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen of onbegrepen lichamelijke klachten op enkele plekken in Nederland ook gegeven als groepspsychotherapie, als tweedaagse deeltijdtherapie en als een vijfdaagse klinische therapie. Ook deze therapeutische modellen zullen empirisch worden getoetst.

Home: Beroemd citaat

DIT THERAPEUTEN

Ondergenoemde DIT therapeuten zijn allen geregistreerd in het DIT register van de NVPP, en voldoen daarmee aan de eisen die het register aan lidmaatschap stelt. Sommigen werken in een eigen praktijk alwaar u zich direct kan aanmelden, anderen in instellingen waar u zich volgens de aanmeldprocedures van de instelling kan aanmelden. Door te klikken op de naam, komt u op de site van de desbetreffende werkplek.

DIT therapeuten:

 • Mw. Annemiek Bax, klinisch psycholoog / psychotherapeut
  werkzaam bij Maasstad ziekenhuis, Rotterdam
  M: annemiek_bax@hotmail.com

 • Mw. Eugenie Beijer, klinisch psycholoog/psychotherapeut
  werkzaam bij Zorgeenheid Psychiatrie, TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg
  M: e.beijer@telfort.nl

 • Mw. Sarah Campens, klinisch psycholoog / psychotherapeut
  werkzaam in eigen praktijk te Mechelen en in De Viersprong Halsteren
  M: campens.sarah@gmail.com 

 • Dhr. Ulas Cardakli, GZ-psycholoog en psychotherapeut
  werkzaam in Sincera, praktijk voor psychotherapie te Maassluis
  M: praktijksincera@gmail.com

 • Mw. Annelies Claeys
  werkzaam in de Viersprong Halsteren

 • Dhr. Loek van Dam, klinisch psycholoog/psychotherapeut
  werkzaam bij Maatschap voor Psychotherapie van Dam, te Amsterdam / Leiden
  M: loek.dam@planet.nl of loek.van.dam@npsai.nl, T: 071-5323535 of 06/53934657

 • Dhr. Martin Formenoij, GZ-psycholoog/psychotherapeut
  werkzaam in eigen praktijk te Rotterdam
  M: m.formenoij@outlook.com

 • Dhr. Joost Fransen, psychiater
  werkzaam in De Viersprong

 • Mw. Roos Frijling
  werkzaam in eigen praktijk te Rotterdam

 • Mw. Trudy Griffioen
  werkzaam in Praktijk JG Griffioen te Tilburg
  M: praktijk.griffioen@gmail.com
  T: 013-5908095

 • Mw. Laura Houtzager

 • Hetty Jonker
  werkzaam in NultotZes Psychotherapie te Wijchen
  T: 0641729212

 • Mw. Linda Jonker, klinisch psycholoog/psychotherapeut
  werkzaam te Duiven
  M: linda.jonker@upcmail.nl

 • Mw. Elske Koks
  werkzaam bij Boetzelaer136 te Den Haag.

 • Dhr. Kees Kooiman, psychiater/psychotherapeut
  werkzaam bij de Viersprong, Rotterdam
  M: kooiman@cgkooiman.nl

 • Dhr. W. van Rooij
  werkzaam bij Yulius GGZ te Dordrecht.

 • Mw. Jackie Scharroo

 • Dhr. Chaim Shiboleth
  werkzaam bij de Viersprong

 • Mw. Anita van der Stelt

 • Mw. Corinne van der Veer, GZ-psycholoog, psychotherapeut
  werkzaam in eigen praktijk Bedrijvencentrum De Bouwkamp 1, 6576 JX Ooij​M: corine@vanderveerconsult.nl, 

 • Mw. Marie-José Vertriest, psychiater/psychoanalytisch psychotherapeut
  werkzaam bij Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie Noord, Oostzeedijk 90, 3063 BG te Rotterdam
  M: mjvertriest@gmail.com, T: 06-52608340

Home: Over therapie

CLIËNTENFOLDER

DIT is een in tijd beperkte psychodynamische vorm van psychotherapie en is bedoeld om mensen met emotionele en relationele problemen te helpen. DIT is speciaal ontwikkeld, in eerste instantie, voor het behandelen van depressieve klachten en angststoornissen.

Eén van de belangrijkste ideeën achter psychodynamische psychotherapie is dat als iets erg pijnlijk is we de neiging hebben te doen alsof we het niet zien. Meestal zijn we ons daar wel bewust van, maar soms lukt het ons dit zo goed te doen, dat iets helemaal uit zicht is. Dat is dan ook de reden waarom moeilijke ervaringen uit het verleden ons kunnen blijven beïnvloeden als het gaat om wat we voelen en hoe we ons gedragen in het heden. DIT biedt mensen een veilige plek aan om openlijk te praten over wat ze voelen en zo te begrijpen wat de oorzaak van hun moeilijkheden zou kunnen zijn.

Een voorbeeld om te laten zien hoe dit werkt. Iemand die voortdurend door zijn/haar ouders is afgewezen kan besluiten er niet langer bij stil te staan hoe pijnlijk dit is. Maar als volwassene kan hij/zij somber worden, zich terugtrekken uit relaties, het gevoel krijgen dat het veiliger is om alleen te zijn en van niemand afhankelijk te zijn. Hoewel het vermijden van contact met anderen een gevoel van veiligheid kan bieden, is de prijs die hiervoor betaald wordt soms erg hoog: hij/zij voelt zich alleen en wordt somber.

Hoe kan een DIT-therapeut zo iemand helpen? Door die persoon te helpen vrijuit over zichzelf te praten kan het duidelijk worden dat iedere keer dat iemand probeert hem/haar beter te leren kennen, hij/ zij uit angst opnieuw pijn of teleurstelling te ervaren de ander op afstand houdt of zich zelf terugtrekt uit het contact. In het alledaagse leven hoeven mensen niet duidelijk te beseffen hoe ze zich gedragen of op anderen reageren, want dit is als het ware een tweede natuur geworden. "Zo zijn dingen nou eenmaal". Door de aandacht te vestigen op dit patroon kan therapie helpen zichzelf beter te begrijpen en de manier van reageren te veranderen.

Wat houdt de therapie in?

Therapie verloopt nooit op precies dezelfde manier voor alle mensen, maar we proberen een paar belangrijke zaken te beschrijven die een goede therapeut met u zal doen en waar ze u mee zullen helpen de aandacht op te richten.

Het begin

Een therapeut hoort in staat te zijn u het gevoel te geven dat u gerespecteerd wordt en u op uw gemak te stellen. Veel mensen vinden het lastig over hun problemen te praten met iemand die ze niet kennen en het is belangrijk dat uw therapeut u duidelijk kan maken dat hij vertrouwd kan worden en dat hij weet wat te doen als u praat over dingen waarvan u overstuur, boos of verward over bent.

Het kan heel moeilijk lijken als het de eerste keer is dat u openlijk over u zelf praat tegen een nog onbekend iemand en u kunt zich zorgen maken over wat uw therapeut over u denkt. Uw therapeut zal geïnteresseerd zijn in hoe u hem ervaart en kan u helpen duidelijk te krijgen waar u zich zorgen over maakt als u een therapie begint. De therapeut behoort u het gevoel te geven, dat hij weet dat het begin van een nieuwe therapie moeilijk kan zijn en dat hij begrijpt hoe u het leven ervaart.

Een beeld vormen van wat u nodig heeft (onderzoek)

Uw therapeut moet een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van wat u moeilijk vindt in uw leven en hoe dit van invloed is op u en op de mensen in uw omgeving. Hij zal vragen stellen, maar ook duidelijk maken dat u niet meer informatie hoeft te geven, dan waar u zich op uw gemak bij voelt. Veel mensen ervaren dat als de therapie op gang komt, ze gemakkelijker op een open manier over zichzelf kunnen praten en in de beginfase moet u zichzelf niet onder druk zetten om meer te zeggen dan u kwijt wilt.

Hoewel uw therapeut basisinformatie over u en uw leven zal willen verzamelen, en in het bijzonder over uw relaties, zal hij soms wachten tot u wat zegt. De reden daarvoor is dat hij meer geïnteresseerd is om van u te horen wat u bezig houdt dan u een heleboel vragen te stellen. Soms zegt uw therapeut niets, om af te wachten wat u gaat zeggen. Dat kan een beetje ongemakkelijk voelen - u kunt zich bijvoorbeeld onzeker voelen over wat u gaat zeggen. Als dit echter te ongemakkelijk wordt, zal uw therapeut u helpen te praten.

Bij aanvang van de therapie zal uw therapeut u een aantal vragenlijsten ter beantwoording voorleggen. Die geeft hem een beter idee van het soort problemen waar u mee zit, hoe die problemen - vaak op vervelende wijze - van invloed op u zijn. Hij zal daarna de resultaten van uw antwoorden op die vragenlijsten met u bespreken. Ook zal hij u vragen de vragenlijsten opnieuw in te vullen bij elk gesprek, want dit helpt u en uw therapeut om te zien hoeveel vooruitgang u maakt. Dit is erg nuttig, omdat niet iedereen in dezelfde mate vooruitgang maakt. Als de vragenlijsten zouden aantonen, dat u geen baat heeft bij de therapie, dan geeft dat u en uw therapeut de mogelijkheid om uit te zoeken hoe dat komt.

Uitleggen hoe DIT voor u kan werken

In het begin van de therapie zal uw therapeut u uitleggen hoe DIT werkt en hoe deze therapievorm kan verklaren wat u moeilijk vindt in uw leven. Het onderzoek moet u ook een idee geven over hoe de therapie werkt, wat van u verwacht wordt en wat u van uw therapeut kunt verwachten. Het belangrijkste hierbij is dat uw therapeut u moet vertellen hoe de ideeën die aan DIT ten grondslag liggen voor u belangrijk kunnen zijn en waar u hulp bij wilt ontvangen. Dit betekent niet dat u in dit stadium al honderd procent overtuigd moet zijn - het gaat er meer om dat u een klein beetje een idee hoort te hebben van wat DIT inhoudt als u er het beste uit wilt halen.

Bespreken wat u wilt bereiken met uw therapie

Wanneer uw therapeut genoeg informatie heeft verzameld zal hij met u gaan nadenken waar u het beste op kunt focussen in zestien sessies om het best geholpen te worden. Dit is ook de gelegenheid die u hebt om met uw therapeut overeen te komen wat u met uw therapie wilt bereiken.

Duur en intensiteit van de behandeling

Uw therapeut zal het met u hebben over het van te voren vastgestelde aantal sessies. De therapie vindt gewoonlijk eens per week plaats. Uw therapeut zal het van te voren met u hebben over geplande onderbrekingen, wegens vakantie, feestdagen en zal ook met u bespreken wat u moet doen als u onverhoopt een afspraak af moet zeggen.

Wat u van uw therapeut mag verwachten

Uw therapeut is er verantwoordelijk voor dat uw sessies regelmatig plaats kunnen vinden, in een omgeving waar u kunt rekenen op vertrouwelijkheid. Voor zover mogelijk zal hij u laten weten als hij verwacht afwezig te zijn of de tijd van uw therapie moet aanpassen. Soms hebben patiënten moeite met onderbrekingen van de therapie. Als dit het geval is, kunt u het met uw therapeut bespreken om te ontdekken wat de onderbreking zo moeilijk maakt.

Het einde van de therapie

Veel patiënten hebben moeite met het beëindigen van de therapie. De reden daarvoor is dat de relatie die zich tussen u en uw therapeut ontwikkelt tijdens de therapie nogal belangrijk kan worden. Het beëindigen van de therapie wordt dan als een verlies ervaren en het is waarschijnlijk dat u er van alles bij gaat voelen. Uw therapeut zal dit begrijpen en u mag van hem verwachten u te helpen uw gevoelens te onderzoeken, ook de zorgen die u zich maakt over hoe het in de toekomst verder moet. Uw therapeut kan met u nadenken over wat u moet doen als u het onverhoopt nogmaals moeilijk zou krijgen in de toekomst. Per slot van rekening is het niet de bedoeling van DIT uw problemen weg te nemen - iedereen heeft problemen waar hij/zij om moet gaan. Wij hopen dat u geleerd zult hebben beter met problemen om te gaan en zo niet opnieuw zodanig in de problemen terecht te komen als eerst.

Een paar belangrijke kenmerken van psychodynamische therapie

1.
Een belangrijk kenmerk van DIT is dat u gebruik gaat maken van wat er zich tussen u en uw therapeut afspeelt om beter te kunnen nadenken over de problemen in uw leven. Denk nog eens aan de patiënt, die bang is voor afwijzing in het begin van de folder. Naarmate de therapie vordert kan hij bang worden ook door de therapeut afgewezen te worden. Hij kan bijvoorbeeld zeker weten, dat de therapeut geen oprechte belangstelling in hem en zijn problematiek heeft. De therapeut zal hierop reageren, omdat wat er speelt waarschijnlijk een cruciaal punt is waarop dingen steeds mis gaan in relaties. Door de overeenkomst te bespreken tussen wat de patiënt denkt over de therapeut en over mensen in het algemeen, kan de patiënt een beter beeld schetsen van wat hem in relaties overkomt. In de praktijk komt het erop neer dat de therapeut dikwijls de aandacht zal vestigen op wat u tijdens de sessie ervaart. Het idee daarachter is, dat als u de relatie tussen u en uw therapeut onderzoekt, u beter zicht krijgt op uw moeilijkheden.

2.
Zoals al eerder genoemd vindt u misschien dat uw therapeut wat "stiller" is dan u verwacht had. Bijvoorbeeld, bij het begin van iedere sessie zal hij u begroeten en u een paar vragenlijsten voorleggen, maar verder helemaal geen vragen meer stellen. Hij zal eerder wachten om van u te horen wat u bezig houdt. Dat is niet omdat hij onvriendelijk is, maar omdat hij wil dat u ruimte hebt om uit te werken wat u bezig houdt. Het kan even duren voordat u daaraan gewend bent, maar uw therapeut weet hoe moeilijk het kan zijn en kan u erbij helpen als het voor u bijzonder moeilijk is.

3.
Een ander kenmerk van DIT is dat de therapeut niet altijd direct antwoord op uw vragen geeft. Soms zal hij geïnteresseerd zijn in wat de achtergrond van uw vraag is. Bijvoorbeeld, iemand die zich zorgen maakt over het begin van de therapie vindt het misschien wel lastig dit rechtstreeks te benoemen. Zo'n patiënt zal dan allerlei vragen stellen over wat het betekent in therapie te zijn. De therapeut zal dit soort vragen dan niet allemaal rechtstreeks beantwoorden, maar zich richten op de zorgen, die de patiënt zich maakt met betrekking tot het begin van de therapie. Door de patiënt te helpen hierover te praten, en niet bij voorbaat alle vragen te beantwoorden, zal de therapeut de patiënt beter van dienst zijn.

Home: Over therapie
bottom of page