top of page
DIT_edited.png

DIT NEDERLAND

Welkom

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT), is een tijd gelimiteerde vorm van psychodynamische psychotherapie met gesprekken die wekelijks plaatsvinden.

Als kortdurende vorm van individuele psychotherapie (in de regel 16 sessies) is het een geschikte behandeling voor stemmingsproblemen als depressie en angst. Als langer durende (40 sessies) individuele psychotherapie is het een passende behandeling voor mensen die willen onderzoeken wat hun bijdrage is aan moeilijkheden die zij regelmatig ervaren met anderen, bijvoorbeeld in liefdesrelaties, in vriendschappen of in de werksfeer. Meestal gaat het dan om persoonlijkheidsproblematiek als overmatige afhankelijkheid, blijvende gevoelens van insufficiëntie, overmatige controle-behoefte, tegen de eigenlijke zin in meekleuren met wat de ander mogelijk zou willen, subassertiviteit en een ondermijnend gevoel er niet toe te doen. De individuele vorm van DIT is in Engeland ontwikkeld door een werkgroep onder leiding van Alessandra Lemma, Peter Fonagy en Mary Target. Op basis van actuele, psychoanalytische inzichten en empirische bevindingen zijn de belangrijkste, effectieve elementen geselecteerd.

Ondertussen wordt DIT voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen of aanhoudende lichamelijke klachten op enkele plekken in Nederland ook gegeven als groepspsychotherapie, als deeltijd- en in klinische setting. Ook deze therapeutische modellen zullen empirisch worden getoetst.

bottom of page